CRM programa

Kokybiškesnis klientų aptarnavimas


CRM programa – tai verslo valdymo sistema, kuri įgalina efektyviai valdyti įmonės ryšius su klientais. Modulinė sistema leidžia kaupti duomenis apie esamus ir potencialius klientus, kurti duomenų bazes, jas segmentuoti ir laiku priimti reikalingus sprendimus. Funkcijos susieja pavienius klientus arba jų grupes su atsakingais darbuotojais ir užtikrina sklandų ryšių palaikymo procesą, o integracijos susieja ir automatizuoja duomenų perdavimą, dalyvavimą lojalumo programose ir kitus pardavimų skatinimo veiksmus.

Kokybiškesnis klientų aptarnavimas
Įmonės procesų kontrolė

Valdykite savo verslą išmaniu būdu ir automatizuokite įmonėje vykstančius procesus. Kontroliuokite procesus ir išteklius be papildomų pastangų, o sprendimų priėmimui reikalingus duomenis pasiekite vos keliais mygtukų spustelėjimais. Maksimaliai išnaudokite savo verslo galimybes, nes CRM programa apima visus verslui aktualius ir su klientais susijusius procesus, nuo vidinės įmonės komunikacijos iki pasiūlymų, sąskaitų ir kitų dokumentų paruošimo bei pateikimo klientui.

Aktualūs ir tikslūs duomenys

Be procesų kontrolės, CRM sistema taip pat leidžia optimaliai panaudoti įmonės turimus išteklius ir sumažinti veiklos sąnaudas vykdant proceso kontrolę. Duomenų bazėje kaupiami duomenys yra prieinami visiems atsakingiems darbuotojams ir gali būti atnaujinami realiuoju laiku, todėl įmonė gali pasiūlyti aukštesnę aptarnavimo kokybę ir minimalizuoti informacijos neatitikimo riziką.

CRM sistemos galimybės


Šiuolaikinė CRM programa yra lengvai pritaikoma įvairiuose sektoriuose veikiančių įmonių poreikiams ir apima visas įmonės veiklos sritis, tokias kaip logistika ar rinkodaros veiksmai. Sinchronizuoti duomenys suteikia galimybę greitai pasiekti visą turimą informaciją ir gauti ataskaitas, reikalingas sprendimų priėmimui. Situacijos analize pagrįsti sprendimai yra efektyvesni ir leidžia nuolat gerinti verslo veiklos rodiklius. Pardavimų augimas ar per didelės sąnaudos – kas tai per problema atskleidžia ataskaitų duomenys, kurie taip pat leidžia atlikti prognozes ir visada būti žingsniu priekyje.

Kontaktų duomenų bazė

Kontaktiniai duomenys yra pasiekiami lengvai, gali būti segmentuojami, rūšiuojami, įtraukiami į deleguotas užduotis, šaltuosius kontaktus ar kitus procesus;

CRM sistemos galimybėsKlientų aptarnavimas

Klientų aptarnavimo modulis (angl. Service desk) įgalina ryšį tarp darbuotojų ir klientų: atsiliepimai, incidentai ar nusiskundimai yra sprendžiami greitai, o klientams pateikiama informacija arba nurodomas problemos pašalinimo terminas.

CRM sistemos galimybėsUžduočių kontrolė

Užduočių delegavimas suteikia galimybę priskirti užduotį atsakingam darbuotojui, stebėti užduoties vykdymą, fiksuoti jo trukmę ir tiksliai apskaičiuoti sąnaudas ar paslaugos savikainą.

CRM sistemos galimybėsDarbų planavimas

Dienotvarkės planavimas leidžia kiekvienam vartotojui individualiai suplanuoti savo darbo laiką, priskirti prioritetus ir efektyviai atlikti patikėtas užduotis.

CRM sistemos galimybėsSutarčių kontrolė

Sutarčių valdymas leidžia be pastangų atlikti sutarties galiojimo termino kontrolę, stebėti pakeitimų istoriją, rengiant naują sutartį – patogiai derinti jos nuostatas su skirtingų skyrių darbuotojais ir klientu.

CRM sistemos galimybėsInformacijos paieška

Informacijos paieškos funkcija suteikia galimybę atrinkti reikalingą informaciją greitai ir patogiai, pasinaudojant kriterijų filtrais arba kontekstine paieška.

CRM sistemos galimybėsTeisių valdymas

Vartotojų teisių valdymas leidžia apsaugoti informaciją nuo žemesniosios grandies darbuotojų ir kartu priskirti kiekvienam tik aktualias funkcijas, minimalizuojant klaidų tikimybę ir be jokios perteklinės informacijos.

CRM sistemos galimybės

CRM programos kaina ir diegimas

CRM kaina priklauso nuo sistemos vartotojų skaičiaus, reikalingų integracijų ir funkcionalumo, todėl yra lengvai prieinama net ir mažoms įmonėms. Priklausomai nuo atsakomybės ir funkcijų, darbuotojams gali būti priskiriamos skirtingos teisės, todėl jie nėra apkraunami nereikalinga informacija, greičiau pasiekia reikalingus įrankius. Šis funkcionalumas suteikia galimybę toje pačioje sistemoje dirbti skirtingo lygio darbuotojams, atsakingiems už visiškai skirtingus procesus.

Sistemos diegimas taip pat nereikalauja didelių investicijų, nes programa yra pasiekiama naršykle, ja galima naudotis ne tik darbo vietoje – tai patogu įmonėms, kurių darbuotojai dirba nuotoliniu būdu arba mobiliai. Atsakingas darbuotojas planuoja savo darbus deleguoja užduotis ir stebi jų būseną.

Sėkmingai verslo plėtrai CRM sistema suteikia reikalingus duomenis ir užtikrina efektyvų procesų veikimą nuo šalto kontakto iki pardavimo. Skirtingi moduliai darniai veikia tarpusavyje ir leidžia lengvai pritaikyti sistemą individualiems įmonės poreikiams. Taupykite laiką ir išteklius optimaliai panaudodami savo verslo galimybes.