CRM programa

Kas yra CRM?

CRM programa – tai verslo valdymo sistema, kuri įgalina efektyviai valdyti įmonės ryšius su klientais. Modulinė sistema leidžia kaupti duomenis apie esamus ir potencialius klientus, kurti duomenų bazes, jas segmentuoti ir laiku priimti reikalingus sprendimus. Funkcijos susieja pavienius klientus arba jų grupes su atsakingais darbuotojais ir užtikrina sklandų ryšių palaikymo procesą, o integracijos susieja ir automatizuoja duomenų perdavimą, dalyvavimą lojalumo programose ir kitus pardavimų skatinimo veiksmus.

Valdykite savo verslą išmaniu būdu ir automatizuokite įmonėje vykstančius procesus. Nuolat vykdykite procesų ir išteklių kontrolę be papildomų pastangų, o sprendimų priėmimui reikalingus duomenis pasiekite vos keliais mygtukų spustelėjimais. Maksimaliai išnaudokite savo verslo galimybes, nes CRM programa apima visus verslui aktualius ir su klientais susijusius procesus, nuo vidinės įmonės komunikacijos iki pasiūlymų, sąmatų, sąskaitų ir kitų dokumentų paruošimo bei pateikimo klientui. Be šių privalumų CRM sistema leidžia optimaliai panaudoti įmonės turimus išteklius ir sumažinti veiklos sąnaudas vykdant proceso kontrolę. Duomenų bazėje kaupiami duomenys yra prieinami visiems atsakingiems darbuotojams ir gali būti atnaujinami realiuoju laiku, todėl įmonė gali pasiūlyti aukštesnę aptarnavimo kokybę ir minimalizuoti informacijos neatitikimo riziką.

CRM sistemos galimybės

Šiuolaikinė CRM programa yra lengvai pritaikoma įvairiuose sektoriuose veikiančių įmonių poreikiams ir apima visas įmonės veiklos sritis, tokias kaip logistika ar rinkodaros veiksmai. Sinchronizuoti duomenys suteikia galimybę greitai pasiekti visą turimą informaciją ir gauti ataskaitas, reikalingas sprendimų priėmimui. Situacijos analize pagrįsti sprendimai yra efektyvesni ir leidžia nuolat gerinti verslo veiklos rodiklius. Pardavimų augimas ar per didelės sąnaudos – kas tai per problema atskleidžia ataskaitų duomenys, kurie taip pat leidžia atlikti prognozes ir visada būti žingsniu priekyje.

CRM programos kaina

CRM kaina priklauso nuo sistemos vartotojų skaičiaus, reikalingų integracijų ir funkcionalumo, todėl yra lengvai prieinama net ir mažoms įmonėms. Priklausomai nuo atsakomybės ir funkcijų, darbuotojams gali būti priskiriamos skirtingos teisės, todėl jie nėra apkraunami nereikalinga informacija, greičiau pasiekia reikalingus įrankius. Šis funkcionalumas suteikia galimybę toje pačioje sistemoje dirbti skirtingo lygio darbuotojams, atsakingiems už visiškai skirtingus procesus.

Ryšių su klientais valdymo sistemos diegimas

Sistemos diegimas taip pat nereikalauja didelių investicijų, nes programa yra pasiekiama naršykle, ja galima naudotis ne tik darbo vietoje – tai patogu įmonėms, kurių darbuotojai dirba nuotoliniu būdu arba mobiliai. Atsakingas darbuotojas deleguoja užduotis ir stebi jų būseną: kiekviena užduotis yra išskaidoma į atskirus etapus ir turi jai priskiriamą prioritetą, taip žemesnio lygio darbuotojas gali optimaliai suplanuoti savo darbo laiką.

Sėkmingai verslo plėtrai CRM sistema suteikia reikalingus duomenis ir užtikrina efektyvų procesų veikimą nuo šalto kontakto iki pardavimo. Skirtingi moduliai darniai veikia tarpusavyje ir leidžia lengvai pritaikyti sistemą individualiems įmonės poreikiams. Taupykite laiką ir išteklius optimaliai panaudodami savo verslo galimybes.

Reikalinga CRM sistema? Susisiekite: info@hannacrm.lt arba +370 606 74620